Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukIklan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 SH150/2019(14005) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENUGASMULA OUTDOOR LED DISPLAY AND CONTROLLER SYSTEM BESERTA KERJA DAN AKSESORI DI HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 10-12-2019,SELASA
2 SH157/2019(5526500) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJILARI FERTILIZER PROCESSING UNIT:VESSEL MICROBIAL BIOREACTOR DI INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFOS), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 10-12-2019,SELASA
3 SH158/2019(6203100) SEBUT HARGA MEMBEKAL PELBAGAI JENIS TEST KIT DAN CONSUMABLE BAGI KEPERLUAN UNIT MINILAB DI HOSPITAL VETERINAR UNIVERSITI (UVH), FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 10-12-2019,SELASA
4 SH159/2019(13201) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN LAPAN (8) UNIT MESIN FOTOSTAT DI FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN. 12-12-2019,KHAMIS
Iklan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Tender
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 T28/2019(14005) TENDER TO SUPPLY, DELIVERY, TRAINING, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF TRAINING SIMULATOR AND MANIKIN FOR CLINICAL SKILL AND SIMULATION CENTRE, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 12-12-2019,KHAMIS
2 T29/2019(14005) TENDER TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF TIME-LAPSE EMBRYO SYSTEM FOR THE IN VITRO FERTILITY CENTRE, DEPARTMENT OF OBSTETRIC & GYNAECOLOGY, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 17-12-2019,SELASA
3 T30/2019(13035) TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL BAGI BANGUNAN DAN PERALATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN. 19-12-2019,KHAMIS
Iklan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.