Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukIklan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 SH103/2019(9531200) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENJALANKAN UJIAN KEATAS `RUBBER WALL DAMPERS (PANEL DAMPERS)` DI JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 29-10-2019,SELASA
2 SH104/2019(12241) SEBUT HARGA CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DI ASTAKA SENI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-10-2019,KHAMIS
3 SH105/2019(10701) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KETAMAN PAPAN GERGAJI KASAR (WOOD SHAVING) (MUATAN LORI LIMA (5) TAN) SELAMA DUA BELAS (12) BULAN KE UNIT EKUIN, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-10-2019,KHAMIS
4 SH106/2019(6369112) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU (1) UNIT PLANETARY CENTRIFUGAL MIXER DI LABORATORI TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT, INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN (INTROP), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-10-2019,KHAMIS
5 SH107/2019(11923) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENUGASMULA 62 UNIT PROJEKTOR LED SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH EMPAT (4) TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 29-10-2019,SELASA
Iklan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 SHB/SKFK/013/2019(6217200) MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MELATIH 2 UNIT 3D PRINTER UNTUK JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN,FAKULTI KEJURUTERAAN,UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG,SELANGOR. 25-10-2019,JUMAAT
2 SHB/SKFK/014/2019(10801) MEMBEKAL DAN MEMASANG ROLLER BLIND UNTUK BILIK KULIAH 3 HINGGA BILIK KULIAH 20 DI FAKULTI KEJURUTERAAN,UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,SERDANG,SELANGOR 25-10-2019,JUMAAT
3 SHB/SKPBGN/003/2019(13036) MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DIGITAL HV PHASING UNIT (H.T PHASING STICKS) DI PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN. 25-10-2019,JUMAAT
4 SHB/SKFPSK/009/2019(14001-DA) MEMBEKAL DAN MENGHANTAR AEROSOL MONITOR DI JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN, FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG SELANGOR 24-10-2019,KHAMIS
5 SHB/SKFPSK/010/2019(14001-DA) PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DUA (2) BULAN SEKALI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN 29-10-2019,SELASA
Iklan Tender
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.