Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukPembukaan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
1 SH167/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ELECTROSURGICAL UNIT FOR HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
2 SH171/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MICROSCOPE FOR HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
3 SH172/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF INCUBATOR FOR THE IN VITRO FERTILITY CENTRE, DEPARTMENT OF OBSTETRIC & GYNAECOLOGY, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
4 SH173/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF LAMINAR FLOW FOR THE IN VITRO FERTILITY CENTRE, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
5 SH174/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MICROMANIPULATOR FOR THE IN VITRO FERTILITY CENTRE, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
6 SH08/2020(62198) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SIMULTANEOUS THERMOGRAVIMETRIC ANALYZER (TGA) WITH DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DCS) TO INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN.
7 SH26/2020(6231800) SEBUT HARGA MENAIKTARAF SISTEM RANGKAIAN WIRED DAN WIFI DI FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN
Pembukaan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
0 T30/2019(13035) TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL BAGI BANGUNAN DAN PERALATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.
0 T01/2020(14005) TENDER MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH DUA (2) UNIT KENDERAAN AMBULANS TYPE A BERSAMA KELENGKAPAN PERUBATAN BAGI KEGUNAAN HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.