Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukPembukaan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
1 SH30/2019(13046) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
2 SH39/2019(62047) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
3 SH51/2019(14001) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KESELAMATAN DAN PENCEGAH KEBAKARAN DUA (2) BULAN SEKALI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
4 SH64/2019(7512601) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI `3-AXIS CNC MILLING MACHINE` BAGI PROJEK TVET DI JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
5 SH73/2019(6231800) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI 25 UNIT KOMPUTER DESKTOP DI FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
6 SH84/2019(13201) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN LAPAN (8) UNIT MESIN FOTOSTAT DI FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. (UNTUK TEMPOH 3 TAHUN).
7 SH86/2019(10801) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBELAS (11) UNIT MESIN FOTOSTAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
8 SH109/2019(14005) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SWITCH RANGKAIAN DAN AP WIRELESS BESERTA AKSESORI BERKAITAN DI HOSPITAL PENGAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
9 SH110/2019(14005) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL BAGI BANGUNAN DAN PERALATAN DI BANGUNAN HOSPITAL PENGAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
10 SH167/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ELECTROSURGICAL UNIT FOR HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
11 SH171/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MICROSCOPE FOR HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
12 SH174/2019(14005) SEBUT HARGA TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF MICROMANIPULATOR FOR THE IN VITRO FERTILITY CENTRE, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
Pembukaan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
0 T24/2019(9002902) TENDER TO THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ANALYTICAL EQUIPMENT TO INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T30/2019(13035) TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL BAGI BANGUNAN DAN PERALATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.