Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukPembukaan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
1 SH30/2019(13046) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
2 SH39/2019(62047) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
3 SH51/2019(14001) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KESELAMATAN DAN PENCEGAH KEBAKARAN DUA (2) BULAN SEKALI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
4 SH64/2019(7512601) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI `3-AXIS CNC MILLING MACHINE` BAGI PROJEK TVET DI JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
5 SH73/2019(6231800) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI 25 UNIT KOMPUTER DESKTOP DI FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
6 SH84/2019(13201) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN LAPAN (8) UNIT MESIN FOTOSTAT DI FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. (UNTUK TEMPOH 3 TAHUN).
7 SH86/2019(10801) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN SEBELAS (11) UNIT MESIN FOTOSTAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
8 SH109/2019(14005) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SWITCH RANGKAIAN DAN AP WIRELESS BESERTA AKSESORI BERKAITAN DI HOSPITAL PENGAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
9 SH110/2019(14005) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN TAKAFUL BAGI BANGUNAN DAN PERALATAN DI BANGUNAN HOSPITAL PENGAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
Pembukaan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
0 T24/2019(9002902) TENDER TO THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ANALYTICAL EQUIPMENT TO INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.