Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukPembukaan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
1 SH48/2017(6236000) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN TENAGA PENGAJAR KURSUS SPORT MASSAGE LEVEL 1, 2 DAN 3 BAGI PROGRAM USAHAWAN SUKAN IPT SPORTS BIZ WELLNESS CENTRE DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
2 SH72/2017(10501) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DALAMAN DAN LUARAN BANGUNAN TERMASUK LANDSKAP DI FAKULTI SAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
3 SH87/2017(62047) SEBUT HARGA MEMBEKAL 9 ITEM UBAT KEPADA PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
4 SH90/2017(6369103) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASLARI SATU (1) UNIT RICE TESTING HUSKER, SATU (1) UNIT RICE TESTING MILL DAN SATU (1) UNIT RICE TESTING GRADER DI INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFOS), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
5 SH92/2017(11009) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN KOLEJ PENDETA ZA`BA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
6 SH97/2017(6369103) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASLARI AUTOSAMPLER BAGI ALAT HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY BAGI INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
7 SH02/2018(9549400) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SATU (1) UNIT DOUBLE-STAGE HIGH PRESSURE HOMOGENIZER BAGI TUJUAN UP-SCALING UNTUK INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
8 SH116/2017(9001705) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU (1) UNIT ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) DI MAKMAL KROMATOGRAFI, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
9 SH117/2017(6369107) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN SCANNING ELECTRON MICROSCOPE - ENERGY DISPERSIVE X-RAY (SEM-EDX) SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 30 BULAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
10 SH01/2018(10301) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN TIGA (3) BUAH VAN SECARA SEWAAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (4 SEMESTER PENGAJIAN AKADEMIK) BERMULA 1 FEBRUARI 2018 - 31 DISEMBER 2019, FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
11 SH05/2018(10201) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL SEBELAS (11) ORANG PEKERJA UNTUK PENYELENGGARAAN KAWASAN DI FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
12 SH08/2018(6222500) SEBUT HARGA MEMBEKAL PERABOT UNTUK BILIK-BILIK KULIAH, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
13 SH11/2018(6206500) SEBUT HARGA PEROLEHAN TOOLS PEMBANGUNAN APLIKASI BAGI PROJEK TRANSFORMASI SISTEM APLIKASI UPM (2017-2021), PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
14 SH13/2018(6206500) SEBUT HARGA PEROLEHAN PANGKALAN DATA SISTEM APLIKASI SUMBER MANUSIA DAN APLIKASI SOKONGAN PTJ (PUTRAASIS), PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
15 SH14/2018(6369112) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENUGASLARI SATU (1) UNIT LIMITING OXYGEN INDEX TESTER DAN SATU (1) UNIT HORIZONTAL AND VERTICAL UL94 FLAME CHAMBER DI LABORATORI TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT, INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN (INTROP), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
16 SH20/2018(10801) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 9 BULAN DI FAKULTI KEJURUTERAAN DAN FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
17 SH22/2018(10032) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI 25 UNIT KOMPUTER DESKTOP DI PEJABAT BURSAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
18 SH28/2018(10133) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOT MAKMAL (PUTIH) AM DAN KASUT KESELAMATAN (TACTICAL BOOTS) UNTUK UPM SERDANG DAN KAMPUS BINTULU, PEJABAT PENGURUSAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG SELANGOR
19 SH29/2018(14001) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN 368 UNIT KOMPUTER SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 9 BULAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
20 SH50/2018(10901) SEBUT HARGA MEMBEKAL 4 ORANG PEKERJA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DI LADANG AMALI, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
21 SH79/2018(9580900) SEBUT HARGA TO PURCHASE AND INSTALL ELECTROCHEMICAL INSTRUMENTS (POTENTIOSTAT AND ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY, EIS) DI FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
22 SH01/2019(10901) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN DAN PENYELENGGARAAN LADANG AMALI FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
23 SH20/2019(9590600) SEBUT HARGA SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF DIRECT MERCURY ANALYZER FOR INSTITUTE OF ADVANCE TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
24 SH25/2019(12261) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN TIGA (3) UNIT MESIN FOTOKOPI DI PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
25 SH27/2019(7512601) SEBUT HARGA PEMBELIAN ALATAN / BEKALAN PROJEK TVET DI JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN TEKNIKAL, FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
26 SH28/2019(14001) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SESI PERTAMA 2019 DI FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
27 SH30/2019(13046) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
28 SH39/2019(62047) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
Pembukaan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender
# No Rujukan Tajuk
Paparan Kod Petender
0 T10/2017(11924) TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI, MENUGASMULA INFRASTRUKTUR PUTRA CLOUD FASA 1 UNTUK KEMUDAHAN SERVER DAN STORAN APLIKASI DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
0 T09/2017(10704) TENDER PERKHIDMATAN MEMUNGUT SAMPAH DARI KONTENA / TONG SAMPAH BAGI KAWASAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
0 T02/2018(6228400) TENDER MEMBEKAL, MENGUKUR DAN MEMASANG KARPET BAHARU DI KESELURUHAN RUANG SOLAT MASJID UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
0 T04/2018(10032) TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN SECARA BERPUSAT (KLUSTER 1) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
0 T05/2018(7511901) TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENUGASMULA SISTEM HOSPTAL BERSEPADU DI HOSPITAL PENGAJAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
0 T06/2018(11010 DAN 11011) TENDER CADANGAN KERJA-KERJA PENGGANTIAN EMPAT (4) UNIT LIF DI KOLEJ KEDIAMAN KESEPULUH DAN DUA (2) UNIT LIF DI KOLEJ KEDIAMAN KESEBELAS SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN
0 T08/2018(12241) TENDER PERKHIDMATAN SKIM INSURANS BERKELOMPOK PELAJAR PRASISWAZAH TEMPATAN DAN PASCASISWAZAH TEMPATAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T09/2018(9001104) TENDER MELANTIK PANEL EJEN PATEN BAGI PERLINDUNGAN /PEMFAILAN HARTA INTELEK, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T01/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON A DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
0 T02/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON B DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T03/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON C DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T04/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON D DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T05/2019(14101) TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN SECARA BERPUSAT (KLUSTER DALAM A) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T06/2019(14101) TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN SECARA BERPUSAT (KLUSTER DALAM B) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T07/2019(14101) TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN SECARA BERPUSAT (KLUSTER DALAM C) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T08/2019(11923) TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH 2299 UNIT KOMPUTER PERIBADI DAN PERISIAN SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH EMPAT (4) TAHUN KE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T09/2019(14005) TENDER PERKHIDMATAN PENGURUSAN SISA KLINIKAL/HEALTHCARE WASTE MANAGEMENT SERVICES (HWMS) DI HOSPITAL PENGAJAR UPM (HPUPM) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T10/2019(14005) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEJURUTERAAN BIOMEDIKAL/BIOMEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE (BEMS) DI HOSPITAL PENGAJAR UPM (HPUPM), UNVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T11/2019(14005) TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN/CLEANING SERVICES (CLS) UNTUK HOSPITAL PENGAJAR UPM (HPUPM) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T12/2019(14005) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEJURUTERAAN FASILITI/FACILITY ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS) UNTUK HOSPITAL PENGAJAR UPM (HPUPM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T13/2019(14005) TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN LINEN DAN PEMBEKALAN LINEN/LINEN AND LAUNDARY SERVICES (LLS) DI HOSPITAL PENGAJAR UPM (HPUPM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T14/2019(14005) TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API UNTUK KAWALAN KESELAMATAN LUAR DAN DALAM BANGUNAN HOSPITAL PENGAJAR UPM (HPUPM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T15/2019(14005) TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH REAGENT BESERTA SEWAAN PERALATAN UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK PATOLOGI BAGI OPEN INTEGRATED LABORATORY (OIL), JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (HPUPM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, KAMPUS SERDANG, SELANGOR
0 T19/2019(13501) TENDER TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ANALYTICAL EQUIPMENT TO INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T20/2019(13038) TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN TIGA BELAS (13) BUAH KENDERAAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
0 T22/2019(14005) TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH `REAGENT` BESERTA SEWAAN PERALATAN UNTUK UJIAN DIAGNOSTIK PATOLOGI (FULL BLOOD COUNT AND BLOOD FILM MAKER) BAGI OPEN INTEGRATED LABORATORY (OIL) DI JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR.
Tiada maklumat.
Pembukaan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Paparan Kod Petender
Tiada maklumat.