Sistem Sebut Harga & Tender
Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukKeputusan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk Nama Syarikat Harga Tawaran Tempoh Penyiapan
1 SH66/2021(10214) SEBUT HARGA CADANGAN PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN (ANNEX) BAGI MENEMPATKAN PEKERJA INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFOS) DIKAWASAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN (FSTM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN. GLOBAL GREEN TRADING 140004.80 16 MINGGU
Keputusan Tender
# No Rujukan Tajuk Nama Syarikat Harga Tawaran Tempoh Penyiapan
Tiada maklumat.