Sistem Sebut Harga & Tender
Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukIklan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 SH126/2021(13301) SEBUT HARGA MENAIKTARAF RUANG LEGAR UNTUK DIJADIKAN RUANG PERBINCANGAN PELAJAR ARAS BAWAH BLOK C, FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN. 09-12-2021,KHAMIS
2 SH130/2021(5534900 DAN 6233209) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU UNIT HYDRAULIC HOT PRESS DI LABORATORI TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT, INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN (INTROP), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 14-12-2021,SELASA
3 SH131/2021(62035) SEBUT HARGA CADANGAN MENAIKTARAF SISTEM RANGKAIAN (BLOK F) DI SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONMI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 09-12-2021,KHAMIS
4 SH132/2021(12224) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN ALAT PERHUBUNGAN WALKIE TALKIE UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI BAHAGIAN KESELAMATAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 09-12-2021,KHAMIS
5 SH133/2021(10032) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DUA BELAS (12) UNIT MESIN FOTOSTAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PEJABAT BURSAR, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 14-12-2021,SELASA
Iklan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 SHB/BPOB/054/2021(5540444) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU UNIT ALAT THERMAL CYCLER DI MAKMAL FISIOLOGI TUMBUHAN, JABATAN BIOLOGI, FAKULTI SAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN. 10-12-2021,JUMAAT
Iklan Tender
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.