Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukIklan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 SH03/2019(12224) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI TAHUN 2019 DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 22-01-2019,SELASA
2 SH04/2019(11924) SEBUT HARGA MEMBEKAL LESEN PERISIAN IBM SPSS BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 22-01-2019,SELASA
3 SH05/2019(6531800) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 29-01-2019,SELASA
Iklan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Tender
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 T14/2018(7814101) TENDER CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN `CHILDREN GARDEN DAN SENSORY GARDEN` (FASA 2) DI LADANG 15, FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 29-01-2019,SELASA
2 T01/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON A DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 31-01-2019,KHAMIS
3 T02/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON B DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-01-2019,KHAMIS
4 T03/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON C DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-01-2019,KHAMIS
5 T04/2019(10704) TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN ZON D DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-01-2019,KHAMIS
6 T05/2019(14101) TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN SECARA BERPUSAT (KLUSTER DALAM A) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-01-2019,KHAMIS
7 T06/2019(14101) TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN SECARA BERPUSAT (KLUSTER DALAM B) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-01-2019,KHAMIS
8 T07/2019(14101) TENDER PERKHIDMATAN PENCUCIAN DAN PEMBERSIHAN BANGUNAN SECARA BERPUSAT (KLUSTER DALAM C) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 31-01-2019,KHAMIS
Iklan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.