Log Masuk eTender
(Untuk kegunaan pegawai UPM sahaja) Log MasukIklan Sebutharga A
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 SH118/2018(11924) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN DHCP DAN SECURED DNS DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 22-11-2018,KHAMIS
2 SH119/2018(11923) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI, MENUGASMULA PERKAKASAN DAN PERISIAN 10 UNIT KOMPUTER RIBA (LAPTOP) SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 4 TAHUN DI PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 22-11-2018,KHAMIS
3 SH120/2018(11923) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENUGASMULA 36 UNIT PROJEKTOR LED SECARA SEWAAN UNTUK TEMPOH 4 TAHUN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 22-11-2018,KHAMIS
4 SH121/2018(10801) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 27-11-2018,SELASA
5 SH122/2018(6369112) SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI SATU (1) UNIT COOLING SYSTEM UNTUK NAIKTARAF DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) MODEL Q20, TA INSTRUMENT DI LABORATORI TEKNOLOGI BIOKOMPOSIT, INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN (INTROP), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 22-11-2018,KHAMIS
6 SH123/2018(13036) SEBUT HARGA CADANGAN MEMBINA RUANG TAMBAHAN BERBUMBUNG DI LADANG 10, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR 22-11-2018,KHAMIS
Iklan Sebutharga A bidaan
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Sebutharga B
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.
Iklan Tender
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
1 T08/2018(12241) TENDER PERKHIDMATAN SKIM INSURANS BERKELOMPOK PELAJAR PRASISWAZAH TEMPATAN DAN PASCASISWAZAH TEMPATAN DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR. 04-12-2018,SELASA
Iklan Tender (Bidaan)
# No Rujukan Tajuk Tarikh Tutup Iklan Lampiran Notis Perubahan
Tiada maklumat.